VEILIGHEID

COLLECTIEVE SURVEILLANE,
BEVEILIGING & VOORKOMEN VAN ONDERMIJNING

Voor het bedrijventerrein wordt ingezet op versterking van de huidige surveillance beveiliging op individuele basis. Daarnaast zal er gedurende de looptijd van het plan onderzocht worden op welke wijze cameratoezicht kan worden toegevoegd aan de uitvoering van het beveiligingsbeheer.

Toelichting inzet Collectieve Surveillance, Beveiliging & voorkomen van ondermijning:

De collectieve beveiliging voor het bedrijventerrein zal integraal worden uitgevoerd door een erkende (bij voorkeur lokale) particuliere beveiligingsorganisatie die op basis van aanbesteding wordt geselecteerd.

Inzet voor de collectieve beveiliging omvat onder meer:

 1. Het verzorgen van mobiele surveillance op het genoemde bedrijventerrein in de avond- en nachturen
 2. Aansturen surveillant, wekelijkse instructie op basis calamiteiten
 3. Overleg met wijkagent(en) en politie in het algemeen
 4. Overleg met brandweer met name bij leegstand en bezetting anti kraak
 5. Deelname aan KVO van het certificatieschema
 6. Maandelijkse schouw van bedrijvenlocaties
 7. Regelmatig maandelijks surveillance opdracht of zelf uitvoering van controle op straatverlichting, verkeerslichten, abri’s, zwerfvuil etc.
 8. Verwerken en doorgeven van meldingen aan verantwoordelijke instanties en zaken ten aanzien van de openbare ruimte aan het gemeentelijk meldpunt.
 9. Directe reactie na criminaliteit en instructie bij bedrijven ter voorkoming van criminaliteit.
 10. Het organiseren van het zo genaamde oudejaarsproject.
 11. Adviseren van bedrijven ten aanzien van veiligheid in de ruimste zin.

Cameratoezicht

Tijdens de BIZ-periode van vijf jaar zal ook een eerste inventariserend onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van cameratoezicht en andere vormen van digitaal toezicht indien er bovenop het budget dat de ondernemerseigenaren bijeen brengen nog aanvullende subsidies worden gevonden.