OVER

Uitgangspunten BIZ-fonds Bedrijventerrein Middengebied Plaspoelpolder

In de gemeente Rijswijk hebben lokale ondernemerseigenaren het initiatief genomen gezamenlijk een BIZ-fonds op te richten. Het betreft het volgende bedrijventerrein: Middengebied Plaspoelpolder

De ondernemerseigenaren zien meerwaarde in een verdergaande samenwerking voor het bedrijvengebied en willen dit realiseren met de oprichting van een ondernemersfonds. Het ondernemersfonds zal in eerste instantie taken op zich nemen op het gebied van deze prioriteiten:

 • Collectieve surveillance, beveiliging & voorkomen van ondermijning
 • Verbeteren van het ondernemersklimaat in algemene zin
 • Gebiedspromotie

Met de totstandkoming van het ondernemersfonds worden alle ondernemerseigenaren betrokken bij de ontwikkeling van het totale bedrijvengebied in samenwerking met partners als de gemeente Rijswijk.

Alleen met behulp van een ondernemersfonds kunnen alle ondernemerseigenaren bij deze ambities worden betrokken. Een hoger kwaliteitsniveau betekent voor de gevestigde ondernemerseigenaren uiteindelijk ook een betere garantie dat de waarde van het vastgoed minimaal op peil blijft of stijgt.

Wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam toont een correlatie tussen goed werkende BIZ en huurwaardeverhoging aan. Dit heeft een positief effect op de waarde van het onroerend goed.

Daarnaast is een kwalitatief goed scorend bedrijventerrein een uitstekend visitekaartje voor klanten en relaties en aantrekkelijk voor de vestiging van nieuwe bedrijven (huurders).

Vanuit het ondernemersfonds moet in bovengenoemde prioriteiten extra worden geïnvesteerd.

BEGRENZING BI-ZONE BETROKKEN BEDRIJVENTERREIN

Bestaat uit de volgende straten:

 • Volmerlaan – oneven nummers
 • Van Gijnstraat
 • Frijdastraat
 • Diepenhorstlaan
 • Snellerstraat
 • Cort van der Lindestraat
 • Cobbenhagestraat
 • De Bruyn Kopsstraat – even nummers
 • Treubstraat – oneven nummers
 • Verrijn Stuartlaan
 • Visseringlaan – de nummers gelegen in het middengebied
 • Veraartlaan – even nummers
 • Polakweg – de nummers gelegen in het middengebied