GEBIEDSPROMOTIE

NADRUKKELIJKER PROFILEREN VAN DE GEBIEDSVOORDELEN

Naast de inzet van gemeente Rijswijk wil het BIZ-fonds aanvullend activiteiten ontplooien om het betreffende bedrijventerrein sterker te promoten naar ondernemers en bedrijven die als potentiële vestigers kunnen worden beschouwd. Daarnaast zal ook benadrukt worden dat het voor werknemers een prima plek is om te werken.

Toelichting inzet Gebiedspromotie:

Structurele promotie van het Rijswijkse bedrijventerrein aan de hand van een duidelijke boodschap is een must. Het bedrijventerrein van morgen is niet alleen een plek waar meer gebouwen invulling hebben gevonden. Het is een plek waar het bruist van positieve energie en mensen graag willen zijn. Een plek waar ruimte is voor kunst, leisure, creativiteit en evenementen die georganiseerd worden voor en door ondernemers en eigenaren.

Inzet voor de gebiedspromotie bevat onder meer:

Visies bepalen

Belangrijk hierbij is het bepalen van één overkoepelende visie voor het bedrijventerrein.

Branding/huisstijl

Om het gebied goed onder de aandacht te krijgen is het van belang dat we naar buiten treden als 1 brand, met 1 huisstijl. Samenwerking met de Gemeente en BBR, is hier erg belangrijk. Door allen het belang van Rijswijk voorop te zetten en als zodanig naar buiten te treden kunnen we het bereik sterk vergroten.

Marketing

Inzetten van on- en offline marketing is een must om het terrein in de picture te krijgen bij potentiële ondernemers. Hiervoor is de huisstijl en branding van groot belang. Op deze manier kunnen we eenduidig naar buiten treden.

Events

Een combinatie van gebiedsevents en marketing zorgt voor een positieve profilering van het terrein in Rijswijk. Reuring, verlevendiging en dynamiek dit zijn onmisbare elementen in de gebiedsaanpak. We zullen actief op zoek gaan naar partijen die op creatieve wijze leegstand tijdelijk willen invullen en eigenaren die hiervoor open staan. Denk hierbij aan pop-up concepten en vernieuwende startups.
Er wordt een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd dat het bedrijventerrein in de spotlight zet.
Verder is het belangrijk om te focussen op integratie met lokale evenementen binnen Rijswijk (bv. Strandwal festival), foodfestivals etc.

Samenwerken is zeer belangrijk voor succes!