ONDERNEMERSKLIMAAT

VERBETEREN VAN HET ONDERNEMERSKLIMAAT IN ALGEMENE ZIN

Toelichting inzet verbeteren van het ondernemersklimaat:

Het verbeteren van het ondernemersklimaat op een bedrijventerrein leidt direct tot een waardevermeerdering van het bestaande vastgoed. Een gunstig ondernemers-klimaat trekt nieuwe bedrijven aan en behoudt bestaande ondernemingen, wat resulteert in een grotere vraag naar bedrijfsruimtes. Dit vergroot de bezettingsgraad en vermindert leegstand, waardoor het terrein aantrekkelijker wordt voor investeerders en ontwikkelaars. Bovendien stimuleert een positief ondernemersklimaat economische groei, wat de algehele omgeving versterkt en de marktwaarde van het vastgoed positief beïnvloedt. Verbeteringen verhogen niet alleen de tevredenheid van huurders en eigenaren, maar dragen ook bij aan het imago van het bedrijventerrein, wat op zijn beurt de vraag en prijzen opdrijft. Een positief ondernemersklimaat kan bovendien leiden tot synergieën tussen bedrijven, wat de aantrekkelijkheid van het terrein vergroot en de concurrentiepositie versterkt.

Inzet:


Energietransitie

Ondersteunen van initiatieven en/of pilots die de energietransitie versnellen

Bereikbaarheid

Initiëren en ondersteunen van acties die de bereikbaarheid van het bedrijventerrein behouden en bevorderen.

Zwerfvuil & Asovuil

Initiëren en ondersteunen van acties die zwerfvuil en asovuil voorkomen bijvoorbeeld door het beïnvloeden van gedrag of het plaatsen van slimme vuilnisbakken (www.slimmevuilnisbak.nl)

Vergroening bedrijventerrein

Initiëren en ondersteunen van acties die vergroening van het bedrijventerrein bevorderen

Kennisdeling

Het functioneren als liaison om lokale ondernemers en eigenaren naar de juiste kennis te begeleiden